Februarski rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a kupcu hrane i opreme za bebe

Od prvog februara 2020. godine izmenjeni su uslovi za refundaciju PDV-a na kupovinu hrane i opreme za bebe, odnosno usklađeni su dinarski iznosi sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini. U skladu sa izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost, propisano je da se pravo na refundaciju PDV-a može ostvariti do iznosa od 80.323,24 dinara za bebu starosti do dve godine, i to u prvoj godini starosti do 45.898,99 dinara, a u drugoj do 34.424,25 dinara.

Pravo na refundaciju PDV – a za hranu i opremu za bebe može da ostvari roditelj, odnosno staratelj ukoliko je njegov ukupan neto prihod u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju manji od 1.101.575,88 dinara, a ukupna imovina na koju plaća porez na imovinu manja od 26.850.911,72 dinara.

Pravo na refundaciju PDV za hranu i opremu za bebe rođene zaključno sa 30. junom 2018. godine ostvaruje se u skladu sa članom 56b Zakona o porezu na dodatu vrednost. Rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe traje do 18. februara 2020. godine.

Korisničko uputstvo u vеzi sa rеfundacijom PDV za kupovinu hranе i oprеmе za bеbе

Detaljnije informacije građani mogu saznati pozivom Kontakt centra Poreske uprave na brojeve telefona 011 331 01 11 ili 0700 700 007. U 37 filijala Poreske uprave u Srbiji, na jedinstvenom poreskom mestu “Vaš poreznik” građani se mogu neposredno informisati.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: