Excel - XML obrasci za IMPORT za završni račun 2017.

Na stranici URIPS postavljeni su Excel obrasci za završni račun za 2017. godinu.

U paketu se nalazi i program za konvertovanje obrazaca u XML koje kasnije možete uvoziti na portalu APR-a.

Na raspolaganju su i FI na engleskom jeziku, kao i obrazac PDP i PPDG-1S sa svim neophodnim prilozima za predaju poreskog bilansa (OAI, PK, SG itd).

Takođe, za članove URIPS-a na raspolaganju su i drugi korisni obrasci za administrativno-računovodstvene potrebe (IOS, PPDG-1R, PPDG-2R, MPIG, Ugovori o radu, Elaborat o popisu itd).

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: