Elektronsko podnošenje poreskih prijava za komunalne takse za isticanje firme

Poreska prijava za utvrđivanje lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru može se podneti elektronskim putem preko portala Jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija.

Elektronsku prijavu putem ovog portala može izvršiti lice koje za to ima ovlašćenje prema PEP obrascu, uz kvalifikovani elektronski sertifikat.

Pravna lica od sada elektronsku prijavu firmarine za jedan ili više objekata mogu da završe preko interneta, bez odlaska na šalter lokalne poreske uprave.

Učestalost i obaveza podnošenja prijave ostaju isti kao i do sada, u skladu sa odlukama lokalnih samouprava.

Prijava se podnosi za sve objekte na teritoriji jedne jedinice lokalne samouprave.

Comments