Elektronsko evidentiranje PDV-a za subjekte privatnog sektora

Ministar finansija doneo je Objašnjenje u vezi sa početkom primene posebne obaveze elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost za subjekte privatnog sektora broj 011–00–584/2022–41 od 24. juna 2022. godine (u nastavku: Objašnjenje), koje je objavljeno na internet stranici www.efaktura.gov.rs.

Prema navedenom Objašnjenju, posebnu obavezu elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost iz člana 4. Zakona o elektronskom fakturisanju imaju:

  • subjekti javnog sektora – počev od 1. maja 2022. godine;
  • subjekti privatnog sektora – počev od 1. januara 2023. godine.

Podsećamo da je u članu 24. Zakona o elektronskom fakturisanju, kojim je uređen početak primene ovog zakona, u st. 4. i 8. propisano da se:

  • obaveza subjekta javnog sektora da elektronski evidentira obračun PDV-a u smislu člana 4. ovog zakona, primenjuje od 1. maja 2022. godine;
  • obaveza elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a, osim transakcija u kojima je jedna od strana subjekt javnog sektora, primenjuje od 1. januara 2023. godine.

Rok od kojeg postoji obaveza elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a od strane subjekta privatnog sektora u transakcijama u kojima je jedna od strana subjekt javnog sektora – nije uređen.

S obzirom na to da u zakonskim odredbama nije propisan poseban rok za transakcije u kojima je jedan od učesnika subjekt javnog sektora, nema osnova da subjekti privatnog sektora obavezu elektronskog evidentiranja imaju pre 1. januara 2023. godine, bez obzira na to o kojim transakcijama je reč, a što je i potvrđeno Objašnjenjem.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: