eFiskalizacija - podnošenje prijave za izdavanje bezbednosnog elementa

Poreski obveznici koji su podneli prijavu sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije (PGJO) i dobili jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije, u poresko sanduče dobiće pozivnu poruku za uvođenje u proces eFiskalizacije.

U tom smislu, počev od 01. novembra 2021. godine, autorizovanim osobama obveznika fiskalizacije omogućeno je da preko elektronskog servisa za fiskalizaciju na portalu Poreske uprave ePorezi, podnesu prijavu za izradu bezbednosnog elementa, odnosno bezbednosnih elemenata. Važno je da obveznik naruči bezbednosni element kada je spreman za eFiskalizaciju, odnosno kada zna koji fiskalni uređaj će koristiti.

Registar odobrenih elemenata elektronskog fiskalnog uređaja možete naći na portalu Poreske uprave klikom na link.

Detalje oko načina podnošenja prijave za izdavanje bezbednosnog elementa možete pronaći na linku.

Prilikom podnošenja prijave za izradu bezbednosnog elementa autorizovana osoba može da naznači ime, prezime i broj lične karte ili pasoša osobe koju ovlašćuje za preuzimanje bezbednosnog elementa. Nakon izrade bezbednosnog elementa, autorizovana osoba u poresko sanduče dobija obaveštenje da nakon isteka roka od dva radna dana može preuzeti isti.

Bezbednosni element se preuzima na šalteru “Vaš poreznik” u nadležnoj filijali Poreske uprave, osim za obveznike CVPO koji bezbednosni element preuzimaju u Centru za velike poreske obveznike.

Prilikom preuzimanja bezbednosnog elementa/bezbednosnih elemenata autorizovanoj osobi poreskog obveznika lično se uručuje i potvrda/potvrde o preuzimanju. Ukoliko je bezbednosni element u vidu fajla, on se automatski šalje u poresko sanduče gde će obveznik imati instrukcije za njegovo preuzimanje.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: