e-POREZI: Sve više elektronskih prijava

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 20. januara 2016. godine, objavila sledeću vest:

e-POREZI: Sve više elektronskih prijava

Posredstvom elektronskih servisa Poreske uprave podneto je rekordnih 56 hiljada PDV prijava samo u jednom danu. U proseku, dnevno se podnosi oko 15 hiljada različitih poreskih prijava.

Poreska uprava Republike Srbije primila je 15. januara 2016. godine 55.997 elektronskih prijava PDV-a, što je najveći broj podnetih prijava u jednom danu, od kada funkcionišu e-POREZI, elektronski servisi Poreske uprave.

Povećan broj elektronskih prijava tog dana, rezultat je, pre svega, pomeranja roka za podnošenje PDV prijava za tromesečne poreske obveznike sa 20. na 15. januar, kada inače prijave podnose mesečni PDV obveznici.

Tokom 2015. godine, podneto je ukupno 4.755.260 elektronskih prijava.

Direktor Poreske uprave Dragana Marković izjavila je da i u uslovima povećanog obima podnetih prijava, servis za elektronsko podnošenje prijava e-POREZI uspešno funkcioniše, kao i da su tehnički kapaciteti za prijem i obradu poreskih prijava spremni za dalji razvoj novih usluga. Podsetila je da je početkom godine počeo probni period za još šest elektronskih poreskih prijava, čija primena će biti obavezna od 1. marta 2016. godine.

Elektronski se za sada testno podnose prijave: poreza na premije neživotnog osiguranja, doprinosa za osnivače, odnosno članove privrednih društava, za samooporezivanje fizičkih lica, prijava za ispunjavanje obaveza zapošljavanja lica sa invaliditetom, poreza na dobit po odbitku i poreza na dobit po rešenju.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: