Izdavanje dozvola za pružanje računovodstvenih usluga

Na osnovu člana 18 Zakona o računovodstvu (“Sl. glasnik RS”, br. 73/2019), Komora ovlašćenih revizora donela je Pravilnik o formi I sadržini zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, kao i naknadi za izdavanje dozvole.

Dozvola za pružanje računovodstvenih usluga preduslov je za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga koji počinje sa radom od 01. januara 2021. godine, a u koji su dužni da se upišu svi pružaoci računovodstvenih usluga do 01. januara 2023. godine.

Naknada za podnošenje zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga plaća se Кomori u iznosu od:

  • 24.000 dinara za pravna lica;
  • 17.000 dinara za preduzetnike.

Comments