Dostupni produkciono i novo demo okruženje Sistema elektronskih faktura

Subjektima javnog sektora

Obaveštavamo Vas da je produkciona verzija Sistema elektronskih faktura dostupna na adresi: https://efaktura.mfin.gov.rs/. S tim u vezi, pozivamo sve subjekte javnog sektora da se registruju na Sistemu elektronskih faktura i naglašavamo da se od trenutka registracije primenjuju sva prava i obaveze propisane Zakonom o elektronskom fakturisanju (“Sl. glasnik RS”, br. 44/21 i 129/21). Pored ostalog, to podrazumeva da sve poslate i primljene elektronske fakture imaju svojstvo verodostojnih isprava.

Važne napomene:

Registracija na produkcionoj verziji Sistema elektronskih faktura automatski će se preneti i na demo verziju Sistema elektronskih faktura, u slučaju da nije otvoren nalog na novoj demo verziji.

Nova demo verzija Sistema elektronskih faktura dostupna je na adresi: https://demoefaktura.mfin.gov.rs/. Generisani API ključ se isključivo odnosi na okruženje na kom je i generisan.

Subjektima privatnog sektora

Obaveštavamo Vas da je nova demo verzija Sistema elektronskih faktura dostupna na adresi: https://demoefaktura.mfin.gov.rs/. S tim u vezi, pozivamo sve subjekte privatnog sektora da se registruju na novoj demo verziji Sistema elektronskih faktura.

Obaveštavamo Vas da je produkciona verzija Sistema elektronskih faktura dostupna na adresi: https://efaktura.mfin.gov.rs/. Naglašavamo da se od trenutka registracije primenjuju sva prava i obaveze propisane Zakonom o elektronskom fakturisanju (“Sl. glasnik RS”, br. 44/21 i 129/21). Pored ostalog, to podrazumeva da sve poslate i primljene elektronske fakture imaju svojstvo verodostojnih isprava.

Važne napomene:

Generisani API ključ se isključivo odnosi na okruženje na kom je i generisan.

Sve dodatne informacije koje se odnose na:

  1. Ažurirano interno tehničko uputstvo
  2. Ažuriranu specifikacija prilagođene primene standarda EN 16931-1
  3. Ažurirane primere XML datoteka po UBL1 standardu

Možete preuzeti na odeljku Instrukcije/Uputstva i Specifikacije portala https://www.efaktura.gov.rs/

Izvor: Ministarstvo finansija – eFaktura

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: