Dostavljanja elektronskih finansijskih izveštaja za 2015. godinu

Agencija za privredne registre objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 19. februara 2016. godine, sledeću vest:

Dostavljanja elektronskih finansijskih izveštaja za 2015. godinu

Povodom početka dostavljanja elektronskih finansijskih izveštaja za 2015. godinu, u Agenciji za privredne registre je održana konferencija za novinare na kojoj je Ružica Stamenković, Registrator Registra finansijskih izveštaja, upoznala predstavnike medija sa novim načinom elektronskog sastavljanja i dostavljanja finansijskog izveštaja potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, kao i ostalim novinama koje je doneo novi Zakon o računovodstvu koji je u domaće finansijsko izveštavanje uveo izveštavanje za potrebe države i javno objavljivanje.

Trenutno je preko posebnog informacionog sistema APR primljeno više od 13.000 izveštaja, a za nešto više od 46.000 izveštaja se unose podaci i dokumenta u sistem. Tek kad zakonski zastupnik stavi elektronski potpis na uneti izveštaj i priloženu dokumentaciju, smatraće se da je izveštaj dostavljen u skladu sa zakonom. Izveštaje dostavljene u papiru APR neće obrađivati.

Prošle godine je samo 11.000 obveznika imalo obavezu da dostavi elektronske izveštaje, dok se ove godine ta zakonska obaveza odnosi na više od 150.000 pravnih lica i preduzetnika. Da bi ispunili ovu obavezu, pre svega, mikro pravna lica treba da pribave kvalifikovani elektronski potpis za zakonskog zastupnika i da se informatički pripreme za korišćenje posebnog informacionog sistema za unos, kontrolu i dostavljanje izveštaja i dokumentacije u elektronskom obliku, potpuno bez papira.

Prezentacija Elektronsko dostavljanje finansijskih izveštaja za 2015. godinu.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: