Rok za uplatu prve rate poreza na imovinu ističe 14. februara

Podsećamo poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je ponedeljak 14. februar 2022. godine rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2022. godinu.

Do dobijanja rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za 2022. godinu, poreski obveznici prvu ratu za uplatu godišnjeg poreza na imovinu plaćaju akontaciono u visini poslednje rate iz rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za 2021. godinu.

Porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza, obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: