Dospeva prva rata odloženih poreza i doprinosa

Na osnovu Uredbe o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 uređen je postupak i način odlaganja plaćanja odloženih poreza i doprinosa čije je plaćanje odloženo na najviše 24 jednake mesečne rate.

Poreska uprava je u obveznicima dostavila obaveštenje u poresko sanduče na portalu Poreske uprave koje sadrži podatke o ukupnom iznosu dugovanog poreza i doprinosa na računu 4848 i propisanim računima poreza i doprinosa za paušalno oporezovane obveznike, broju rata, iznosu rate, datumu dospeća rate, broju odobrenja za plaćanje (BOP) i računu za uplatu.

Prva rata dospeva 10. februara 2021. godine.

Napominjemo da poreski obveznik gubi pravo na odlaganje plaćanja poreza i doprinosa ukoliko ne izmiri ratu u propisanim rokovima. U slučaju nepoštovanja rokova obaveza dospeva danom gubitka prava, a istu će poreski organ naplatiti sprovođenjem postupka redovne i prinudne naplate nad preostalim neplaćenim iznosom.

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: