Dospeva četvrta rata poreza na imovinu

Rok za uplatu četvrte rate poreza na imovinu za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je 14. novembar.

U skladu sa Zakonom o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, odnosno u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Plaćanjem poreza na vreme izbegava se obračun i plaćanje zatezne kamate za neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda koja na današnji dan iznosi 16,50%.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: