Dopuna Pravilnika o uslugama predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta

U članu 2. Pravilnika o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o PDV („Sl. glasnik RS”, br. 21/17), kojim je utvrđeno šta se smatra uslugama predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta, dodat je novi stav 3, kojim je propisano da se dodatnim uslugama, koje omogućavaju trenutnu potrošnju hrane i pića, ne smatraju usluge serviranja i posluživanja hrane i pića u objektu pekare. Navedena dopuna pravilnika stupila je na snagu 29. aprila 2017. godine.

U skladu s tim, uslugom predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta, u smislu Zakona o PDV, ne smatra se serviranje hrane i pića za konzumaciju u objektima pekare, što znači da se prodaja, kao i serviranje i posluživanje peciva i bureka u objektima pekare smatraju prometom peciva i bureka, koji se oporezuje posebnom stopom PDV od 10%.

Izvor: srrs.rs | 03.05.2017.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: