Davanje poklona zaposlenim ženama za 8. mart ima tretman zarade

Članom 120. stav 1. tačka 4) Zakona o radu utvrđena je mogućnost poslodavca da opštim aktom, odnosno ugovorom o radu utvrdi pravo zaposlenih na druga primanja gde se pod drugim primanjima može predvideti i davanje poklona.

Naime, poslodavac može da donese odluku o davanju poklona zaposlenim ženama povodom 8. marta, pod uslovom da je takvu mogućnost predvideo opštim aktom ili ugovorom o radu.

Članom 105. Zakona je propisano da se pod zaradom smatraju sva primanja iz radnog odnosa, osim nekoliko izuzetaka navedenih u tom članu. Kako davanje poklona zaposlenima nije izuzeto, ono se smatra zaradom.

Dakle, davanje poklona zaposlenim ženama povodom 8. marta ima karakter zarade i podleže obavezi plaćanja poreza i doprinosa na zarade.

Davanje poklona zaposlenima i njihov poreski tretman nije uslovljen oblikom davanja. Dakle, pokloni mogu biti u novcu i robi bilo koje vrste (novčane isplate, poklon čestitke, vaučeri, plaćanje turističkog putovanja i sl.).

Ukoliko se iznos poklona isplaćuje zajedno sa zaradom njegova vrednost u bruto iznosu se kumulira sa bruto zaradom i vrši se obračun poreza i doprinosa na ukupan iznos te isplate.

Ukoliko se iznos poklona isplaćuje pre isplate zarade u tom slučaju predstavlja akontaciju zarade. Prilikom obračuna poreza na zarade se primenjuje neoporezivi iznos. Najčešće je bruto iznos poklona niži od minimalne osnovice za obračun doprinosa te se doprinosi obračunavaju na minimalnu osnovicu.

I za kraj, poklon isplaćen nakon isplate zarada za određeni mesec se smatra drugim delom zarade i u tom slučaju se ne primenjuju neoporezivi iznos i najniža osnovica doprinosa zato što je njihova primena izvršena kod isplate zarada.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: