Da li se može stavljati u promet roba nabavljena pre 31. januara koja nije označena mašinski čitljivom oznakom?

Zakonom o trgovini je predviđeno da od 31. januara sva roba u maloprodaji mora biti označena mašinski čitljivom oznakom.

Postavilo se pitanje šta se dešava sa robom koja je zatečena na stanju 31. januara i nema bar kod ili QR kod odnosno da li se ovakva roba može stavljati u promet i nakon tog datuma.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je dalo mišljenje na tu temu koje navodimo u nastavku.

(Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija br. 011-00-00541/2019-03, od 30.12.2019. godine)

left-quote

.

Dopisom broj 193 od 24. decembra 2019. godine obratili ste se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, radi davanja mišljenja. S tim u vezi obaveštavamo vas o sledećem:

Zakon o trgovini (“Službeni glasnik RS”, br. 52/2019 – u daljem tekstu: Zakon) članom 34. stav 8. propisuje da roba pored podataka iz stava 1. ovog člana mora biti označena mašinski čitljivom oznakom (GTIN identifikacijom, QR kodom i dr.).

Član 73. Zakona propisuje da će se odredba člana 34. stav 8. ovog zakona primenjivati po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

U skladu sa gore navedenim, mišljenja smo da roba koja nema mašinski čitljivu oznaku (GTIN identifikacijom, QR kodom i dr.) koja se nalazila u maloprodajnim objektima, odnosno u poljoprivrednim apotekama nakon stupanja na snagu Zakona 30. jula 2019. godine, može se i dalje stavljati u promet i nakon isteka šest meseci od dana stupanja na snagu Zakona.

Napominjemo da roba koja se bude nabavljala i stavljala u promet nakon 30. januara 2020. godine mora biti označena mašinski čitljivom oznakom u skladu sa članom 34. stav 8. Zakona.

right-quote

Ministarstvo je na svom sajtu objavilo obaveštenje o kontakt podacima na koje se trgovci mogu javiti radi pojašnjenja eventualnih nedoumica u vezi primene nove odredbe Zakona.

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: