Biznis protiv korone - pitanja i odgovori

Novinari “Blic Biznisa” u saradnji sa grupom eksperata iz Privredne komore Srbije nekoliko nedelja unazad pomažu privrednicima i preduzetnicima iz Srbije da razumeju uzroke, mehanizme i posledice aktuelnih previranja zbog kojih se dovode u pitanje mnogi principi ekonomskog upravljanja. Кroz poseban segment #BiznisProtivKorone prikupljaju se pitanja o dilemama, problemima i sumnjama koje mogu nastati u vezi s novim okolnostima i prebacivanjem poslovanja na novi model. U nastavku navodima neke od pitanja i odgovora.

Kada će biti isplaćen drugi minimalac?

Drugi minimalac privrednicima i zaposlenima biće isplaćen 4. juna, a treći prve nedelje jula.


U kom roku je poslodavac u obavezi da sa namenskog računa minimalac uplati na račun radnika?

Pоslodavac može preneti novac na račun radnika odmah po uplati. I to je njegova odluka. Ukoliko se desi da ga ne prebaci na račun radnika država povlači novac u budžet, što je način da se spreče zloupotrebe s dobijenim novcem. Isplata minimalca počinje 7. maja. Sledeće dve uplate su početkom juna i početkom jula.


Da li lice koje sada otvori firmu ima pravo na novčanu pomoć?

Ne. Ovo pravo imaju samo privredna društva koja su osnovana pre 15.03.2020. godine.


Da li radnici imaju prava i na platu i na državni minimalac?

CIlj države je da na ovaj način svakom radniku obezbedi barem minimalac, a da li će poslodavac dobijeni novac dati kao dodatak na platu ili ne, njegova je volja. Svrha direktnih davanja predviđenih Uredbom je da se poslodavcu olakša obezbeđivanje sredstava za isplatu zarada zaposlenima, odnosno ukoliko je to moguće da se zaposlenima isplate zarade u višem iznosu od onog koji je ugovoren.
Kako bi se izbegle moguće zloupotrebe i mogućnost da poslodavci novac ne daju radnicima, država minimalac uplaćuje na novootvorene namenske račune poslodavaca sa kojih novac mora da bude isplaćen radnicima. Novac sa ovog računa nemoguće je prebaciti na redovne račune firme. Država je predvidela i da, ukoliko poslodavac ne utroši dobijen novac, ta ista sredstva mora da vrati u državni budžet.


Popunili smo poresku prijavu za mart i stavili datum 04.01.2021. Кoji datum stavljamo kad popunjavamo prijavu za april?

Smatra se da poslodavac želi da koristi mere ukoliko podnese pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima (Obrazac PPP-PD) za prihode iz radnog odnosa i u poLju 1.4 – datum plaćanja unese datum plaćanja 04.01.2021.
Mere su osmišljenje kao celina. Shodno navedenom, za mesece u kojima se preko Obrasca PPP-PD opredelite da prihvatate mere, plaćanje poreza i doprinosa će vam biti automatski odloženo. Međutim, ne postoji smetnja da se izvrši plaćanje obaveze koje su odložene i pre roka njihovog dospeća.
Poslodavac može da ostvari pravo na direktna davanja za zaposlene na određeno i za zaposlene na neodređeno vreme. Privredni subjekti mogu da koriste fiskalne pogodnosti i direktna davanja propisana ovom uredbom:

  • za sva tri meseca (mart, april i maj) ukoliko Obrazac PPP-PD za mart dostave do kraja aprila 2020. godine;
  • za dva meseca (april i maj) ukoliko prvi put Obrazac PPP-PD za april dostave do kraja maja 2020. godine i
  • za jedan mesec (maj) ukoliko prvi put Obrazac PPP-PD za maj dostave do kraja juna 2020. godine.

Privredni subjekti u privatnom sektoru koji ne podnose Obrazac PPP-PD, odnosno koji nemaju zaposlene i nisu preduzetnici, odnosno preduzetnici poljoprivrednici koji su se opredelili za isplatu lične zarade, koriste fiskalne pogodnosti i direktna davanja u skladu sa odredbama ove uredbe.


Nisam redovno isplaćivao zarade u prethodnom periodu. Nisam smanjivao broj radnika. Da li imam smetnju na korišćenje državnih mera?

To što niste redovno isplaćivali zaradu nije smetnja i uslov da biste dobili pogodnosti. Važno je da niste smanjili broj radnika za više od 10 odsto.


Da li imaju pravo na pomoć preduzetnici koje su stavili svoju firmu u stanje mirovanja?

Preduzetnici mogu da koriste mere iz ove Uredbe ako su registrovali prekid obavljanja delatnosti najranije 15.03.2020. godine, ukoliko ispunjavaju sve ostale uslove propisane Uredbom.

Izvor: blic.rs

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: