Ažurirano uputstvo za korišćenje XML datoteka

Članom 7. stav 2. Zakona o elektronskom fakturisanju (ZEF) propisano je da odredbe ZEF ne utiču na primenu odredaba zakona kojim se uređuju obračunavanje i plaćanje poreza na dodatu vrednost i podzakonskih akata usvojenih na osnovu tog zakona, kao ni na primenu odredaba zakona kojim se uređuje računovodstvo u delu odredaba kojim se uređuje računovodstvena isprava.

Izdavalac elektronske fakture, kao lice koje sastavlja elektronsku fakturu, odgovoran je za istinitost i potpunost podataka u elektronskoj fakturi, kao i za računsku tačnost podataka koje iskazuje.

Navedeno se odnosi na elemente elektronske fakture propisane ZEF i podzakonskim aktima, prilikom izdavanja elektronske fakture korišćenjem XML datoteka, a naročito:

 • podaci o izdavaocu elektronske fakture:

  1. jedinstveni broj fakture,
  2. PIB izdavaoca fakture,
  3. JBKJS, ukoliko je u pitanju korisnik javnih sredstava (za korisnike koji nisu korisnici javnih sredstava potrebno je izbaciti atribut JBKJS iz sintakse, u skladu sa “Uputstvom za korišćenje XML datoteka”),
  4. matični broj izdavaoca elektronske fakture,
  5. naziv izdavaoca elektronske fakture,
  6. adresa sedišta izdavaoca elektronske fakture,
  7. grad sedišta izdavaoca elektronske fakture,
  8. poštanski broj izdavaoca elektronske fakture.
 • podaci o primaocu elektronske fakture:

  1. PIB primaoca fakture,
  2. JBKJS, ukoliko je u pitanju korisnik javnih sredstava (za korisnike koji nisu korisnici javnih sredstava potrebno je izbaciti atribut JBKJS iz sintakse, u skladu sa “Uputstvom za korišćenje XML datoteka”),
  3. matični broj primaoca elektronske fakture,
  4. naziv primaoca elektronske fakture,
  5. adresa sedišta primaoca elektronske fakture,
  6. grad sedišta primaoca elektronske fakture,
  7. poštanski broj primaoca elektronske fakture.

Detaljno uputstvo za korišćenje XML datoteka možete pronaći ovde.

Izvor: eFaktura

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: