Automatska overa kartica zdravstvenog osiguranja

eUprava obaveštava da su od  01.03.2018. godine Republički fond za zdravstveno osiguranje i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu omogućili automatsku overu kartica zdravstvenog osiguranja i za osiguranike samostalnih delatnosti i osiguranike poljoprivredne delatnosti.

Preciznije, zdravstvene kartice biće overene na osnovu podataka Poreske uprave o plaćenim doprinosima za zdravstveno osiguranje za sledeće osnove osiguranja:

 • osiguranicima samostalnih delatnosti (preduzetnicima),
 • poljoprivrednicima,
 • sveštenicima,
 • verskim službenicima
 • inostranim penzionerima, odnosno onima koji primaju penziju ili invalidninu od države sa kojom ne postoji bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju,
 • samostalnim umetnicima,
 • zaposlenima kod fizičkih lica (koji nemaju PIB) i onima koji obavljaju poslove po osnovu ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazumu o međunarodnoj tehničkoj saradnji

Automatska overa obuhvata i članove njihovih porodica koji se preko njih osiguravaju.

Automatska overa zdravstvenih kartica predstavlja komforniji i jednostavniji način overe isprava o osiguranju, s obzirom na to da nije potrebno odlaziti na šalter i dostavljati različitu dokumentaciju.

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: