APR-u dostavljeno oko jedne trećine elektronski potpisanih izveštaja

Agencija za privredne registre objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 24. februara 2017. godine, sledeću vest:

Ističe rok za dostavljanje izveštaja za statističke potrebe za 2016. godinu

Agencija za privredne registre (APR) podseća sve korisnike da 28. februara 2017. godine (utorak) ističe rok za dostavljanje:
– Izveštaja za statističke potrebe (SI), ili
– Izveštaja za statističke potrebe uz koji se istovremeno dostavlja i redovni godišnji finansijski izveštaj sa odgovarajućom dokumentacijom (SI_GFI), kao i
– Izjave o neaktivnosti za one obveznike koji u toku 2016. godine nisu imali poslovnih događaja niti su u poslovnim knjigama imali podatke o imovini i obavezama.

Preko posebnog informacionog sistema Agencije, do sada je dostavljeno oko jedne trećine elektronski potpisanih izveštaja, što znači da u narednih nekoliko dana, do zakonom propisanog roka, treba da pristigne još oko 100.000 izveštaja.

Zbog toga, još jednom, sva pravna lica i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo pozivaju se da svoju obavezu dostavljanja finansijskih i drugih izveštaja za 2016. godinu izvrše na vreme, kako bi izbegli eventualne neprijatnosti koje mogu nastati ovim povodom.

Takođe, imajući u vidu da će veliki broj obveznika svoje izveštaje pripremati i dostavljati za vreme vikenda, Agencija je obezbedila da stručna i tehnička pomoć, koja je inače obveznicima na raspolaganju radnim danima, bude dežurna i u subotu i nedelju, 25. i 26. februara, od 10 do 18 časova.

Preporuka je da se pitanja šalju na elektronske adrese:
sd@apr.gov.rs za tehničku podršku u vezi primene PIS FI sistema i potpisivanja izveštaja i dokumentacije;
finizvestaji@apr.gov.rs za pomoć u vezi sa obimom i sadržinom izveštaja i dokumentacije koji se dostavljaju, kao i u vezi sa pravilima koja pri tom moraju biti zadovoljena;
obveznicifi@apr.gov.rs za pravnu pomoć u vezi sa ažuriranjem podataka u evidenciji obveznika, koja se mora proveriti pre dostavljanja izveštaja za statističke potrebe, odnosno finansijskih izveštaja i propisane dokumentacije.

Servis desk (sd) za tehničku podršku, dežuraće od 9 do 17 časova, bez mogućnosti odgovaranja na telefonske pozive.

Na internet stranici Agencije www.apr.gov.rs, u delu Registra finansijskih izveštaja, postoje detaljne instrukcije u vezi sa dostavljanjem finansijskih i drugih izvštaja za 2016. godinu, u formi pravila, tehničkih i korisničkih uputstava kao i video uputstava.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: