APR predstavio Centralnu evidenciju privremenih ograničenja prava

Agencija za privredne registre objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 1. juna 2016. godine, sledeću vest:

Predstavljanje Centralne evidencije privremenih ograničenja prava lica registrovanih u APR

U prisustvu Nj.E. Ambasadora Kraljevine Norveške Arne Sanes Bjornstada i ministra privrede Željka Sertića, u Agenciji za privredne registre počela je s radom Centralna evidencija privremenih ograničenja prava lica registrovanih u APR, čime je počela primena Zakona o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre, koji je krajem prošle godine usvojila Narodna Skupština, na predlog Ministarstva privrede.

Projekat uspostavljanja Centralne evidencije realizovan je na osnovu Sporazuma koji je Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške potpisalo sa Vladom Republike Srbije 2013. godine, u skladu sa Bilateralnim programom, za čije je sprovođenje odgovorna Kancelarija za evropske integracije. Cilj projekta je podrška reformi državne uprave, jačanje vladavine prava i konkurentnosti.

Vrednost donacije koju je Kraljevina Norveška dala za realizaciju projekta je 700.000 evra i tim sredstvima obezbeđen je softver za Centralnu evidenciju. Sama Agencija je učestvovala u projektu sa sopstvenim sredstvima u iznosu od oko 100.000 evra kojima je nabavljena hardverska oprema.

Uspostavljanjem centralne evidencije, prvi put će na jednom mestu biti objedinjeni elektronski podaci o rešenjima, presudama i drugim aktima na osnovu kojih su državni organi doneli mere kojima su zabranili ili ograničili obavljanje delatnosti ili poslova, zabranili raspolaganje novčanim sredstvima i udelima u privrednim društvima ili zabranili vršenje dužnosti odgovornog lica u firmama i preduzetničkim radnjama.

U novi informacioni sistem upisivaće se i izrečene mere poreskih i inspekcijskih organa, rešenja ministarstava i drugih organa o oduzimanju ovlašćenja, licenci, dozvola, odobrenja, koncesija, subvencija itd. Preko Centralne evidencije biće obezbeđena bolja koordinacija i ažurnija razmena podataka između državnih organa, uz pomoć informacionih tehnologija.

Srbija ima javno dostupne registre sa podacima za oko 350.000 privrednih društava i preduzetnika, transparentne finansijske izveštaje, ugovore o lizingu i podatke o založnim pravima.

Cilj formiranja Centralne evidencije je pružanje ažurnih poslovnih podataka na osnovu kojih će treća lica moći da steknu što potpuniju sliku o poslovnoj pouzdanosti privrednih društava i fizičkih lica koja upravljaju privrednim društvima, koja obavljaju privrednu delatnost ili raspolažu novčanim sredstvima kompanija i preduzetnika.

Zakonom je stvoren pravni osnov za ograničavanje prava na registraciju licima koja su privremeno diskvalifikovana, odn. koja su upisana u Centralnu evidenciju privremenih ograničenja. Pravne posledice privremenog ograničenja traju za vreme važenja akta nadležnog organa i na način koji je tim aktom određen.

Centralna evidencija se vodi u elektronskoj formi, a upis podataka se vrši po službenoj dužnosti, putem jedinstvene informacione platforme koji će voditi i njome upravljati i održavati je Agencija.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: