APR poslao obaveštenja registrovanim subjektima koji još uvek nisu evidentirali stvarne vlasnike

Prethodnih dana, Agencija za privredne registre je poslala elektronskom poštom obaveštenja na adrese oko 20.000 registrovanih subjekata, koji se još uvek nisu evidentirali u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, sa informacijama o posledici koja će nastupiti ako ne postupe u skladu sa Zakonom o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i do 31. januara 2020. godine ne upišu svoje stvarne vlasnike u ovu elektronsku evidenciju.

Danas je APR poslao ovo obaveštenje na adrese još oko 4.000 subjekata, koji su započeli postupak u informacionom sistemu Agencije, ali ga nisu okončali evidentiranjem podataka o stvarnim vlasnicima.

Slanjem obaveštenja, APR upozorava registrovane subjekte da će podnositi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnih lica i njihovih zastupnika koji uopšte ne evidentiraju podatke o stvarnim vlasnicima najkasnije do 1. februara 2020. godine.

Takođe, Agencija ima propisanu zakonsku obaveza da kontinuirano pokreće prekršajne postupke i protiv svih pravnih lica i njihovih zastupnika osnovanih posle 1. januara 2020. godine, koji u roku od 15 dana od dana osnivanja ne evidentiraju podatke o stvarnim vlasnicima u Centralnoj evidenciji.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: