APR počinje sa pružanjem usluga boniteta sa podacima iz finansijskih izveštaja za 2023. godinu

Obaveštavamo zainteresovane korisnike da će usluge boniteta sa podacima iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2023. godinu biti dostupne počev od utorka, 11. juna 2024. godine.

Istovremeno, od 11. juna prestaće da važi skoring koji je utvrđen na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za period od 2018. do 2022. godine, pošto je za privredna društva utvrđena nova ocena boniteta, odnosno skoring, za period od 2019. do 2023. godine.

Evidencija svih izdatih skoringa, kao i datum prestanka njihovog važenja, objavljuje se na internet stranici Agencije, u delu Finansijski izveštaji, na linku Evidencija izdatih skoringa.

Izveštaji o bonitetu se izrađuju za privredna društva, ustanove i preduzetnike i sadrže podatke iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za poslednje tri izveštajne godine, odnosno za period od 2021. do 2023. godine. Skoring, tj. ocena boniteta, izrađuje se za privredna društva na osnovu podataka iz redovnih godišnjih izveštaja za poslednjih pet godina, a najmanje tri i izdaje se u formi skoring izveštaja koji sadrži podatke za period od 2019. do 2023. godine.

Korisnicima predlažemo da pre naručivanja izveštaja ili skoringa, putem linka Pretraga objavljenih finansijskih izveštaja sastavljenih na 31.12.2021. godine i kasnije, u odeljku Objavljeni finansijski izveštaji, provere da li je za konkretno privredno društvo, ustanovu ili preduzetnika finansijski izveštaj za 2023. godinu objavljen kao potpun i računski tačan. Ukoliko nije objavljen, predlažemo da provere da li je taj izveštaj dostavljen Agenciji i status njegove obrade, na pomenutom linku, u odeljku Lista primljenih zahteva. Ako u izveštaju koji je dostavljen ima nedostataka, obveznik mora da ih otkloni po proceduri za obradu, kako bi isti mogao biti javno objavljen i uključen u izveštaje o bonitetu i skoring.

Podsećamo da su usluge boniteta dostupne elektronski, naručivanjem putem aplikacije za naručivanje izveštaja o bonitetu i aplikacije za naručivanje skoringa, kao i podnošenjem zahteva pisanim putem (lično, poštom ili faksom).

Detaljne informacije u vezi sa pružanjem usluga boniteta date su na internet stranici Agencije u delu Finansijski izveštaji, u okviru odeljaka APR bonitet i ePodaci iz finansijskih izveštaja na zahtev korisnika.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: