APR će proveravati da li su računovođe upisane u Registar pružalaca računovodstvenih usluga

Agencija za privredne registre (APR) počeće da proverava da li su knjigovođe, kojima je obveznik ugovorom poverio vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja, upisane u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, kažu za Politiku u APR-u, imajući u vidu obavezu svih knjigovodstvenih agencija da do 1. januara 2023. usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o računovodstvu.

Pružaoci računovodstvenih usluga, kojima je obveznik ugovorom poverio usluge sastavljanja finansijskih izveštaja, moraju da budu upisani u Registar pružalaca računovodstvenih usluga. Ukoliko je kao lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja obveznik obeležio “pružaoca računovodstvene usluge”, a to pravno lice ili preduzetnik nije upisano u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, agencija takav finansijski izveštaj neće obraditi kao ispravan i javno objaviti – upozoravaju u APR-u.

U Registru pružalaca računovodstvenih usluga trenutno je upisan 4.561 s licencom koju je izdala Komora ovlašćenih revizora.

Ukoliko poslovne knjige vodi i finansijske izveštaje za preduzeće sastavlja računovođa koji nema traženu licencu, Zakonom o računovodstvu propisane su velike novčane kazne.

Novčanom kaznom od 100.000 do 3 miliona dinara za privredni prestup kazniće se pravno lice, a od 20.000 do 150.000 dinara platiće za privredni prestup odgovorno lice u pravnom licu. Takođe, kazne od 100.000 do 500.000 dinara predviđene su zakonom ukoliko propise prekrši preduzetnik.

Izvor: ekapija.com

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: