Aktuelne reforme u oblasti otvaranja firmi

  1. PURS, počev od 1. januara 2016. godine, od novoosnovanih privrednih subjekata ne zahteva više dostavljanje dokumentacije radi formiranja osnovnog dosijea, a počev od 1. marta 2016. godine kontakt podaci (broj telefona i elektronska adresa – mail) unose se u Jedinstvenu registracionu prijavu i nakon usvajanja registracione prijave APR ih prosleđuje PURS-u.
  2. Preduzetniku je omogućeno da se kod podnošenja Jedinstvene registracione prijave APR-u opredeli za paušalno oporezivanje ili za samooporezivanje, i ovi podaci se po usvajanju registracione prijave prosleđuju PURS.
  3. Pravna lica i preduzetnici koji se opredele za samooporezivanje mogu se pri popunjavanju Jedinstvene registracione prijave opredeliti da budu obveznici PDV-a, što APR dostavlja Poreskoj upravi odmah po usvajanju registracione prijave.
  4. APR će po usvajanju registracione prijave dostavljati Lokalnoj poreskoj upravi podatke potrebne za njena postupanja.

Autor: AKTIVA sistem doo

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: