AKTIVA sistem obeležila dve decenije uspešnog poslovanja

U petak, 13. maja 2016. godine, AKTIVA sistem obeležila je dve decenije postojanja i uspešnog poslovanja, svečanom večerom u restoranu „Osam tamburaša“ na Petrovaradinskoj tvrđavi.

Tom prilikom prisutnima se kratko obratio vlasnik Jovan Šukara i istakao:

– agencija se kontinuirano bavi istom delatnošću: osnivanjem preduzeća i radnji, računovodstvom i poreskim savetovanjem sa uslugama platnog prometa, kadrovskim poslovima i obračunom zarada, radnim dozvolama i zapošljavanjem stranaca, kurirskom službom, izradom pečata, posebnim tokovima otpada, bezbednošću i zdravljem na radu, kao pratećim komplementarnim aktivnostima, sve sa ciljem da se klijentima pruži celovita usluga na jednom mestu;

– agencija kontinuirano ima oko 100 klijenata i oko 15 zaposlenih čime se održava postojanost nivoa kvaliteta usluge, kontinuirano se otvara saradnja sa novim klijentima i raskida sa onima koji zbog tržišnih razloga prestaju sa radom, ali i sa onima koji posluju sa nedopustivim odstupanjem od propisa, kontinuirano se u posao uvode mladi školovani kadrovi sa znanjem i struke i stranih jezika;

– agencija sprovodi kontinuirano tehničko-tehnološko unapređivanje tako da su komunikacija imejlom i elektonski platni promet već višegodišnja rutinirana praksa, a sada smo uspešno omogućili klijentima i neprekidni online (24 časa / 365 dana) pristup računovodstvenom programu i svim izveštajima iz njega (VPN) kao i svim klijentovim dokumentima (My Cloud);

– agencija kao porodična firma sprovodi aktivnu tranziciju na drugu generaciju, deca su završila ekonomske fakultete i stiču neophodno iskustvo operativnim radom u struci, sa ciljem da tokom 2017. godine preuzmu i menadžerske pozicije, dok će se u kontinuitetu otvoriti poslovna jedinica u Beogradu i uhodavati njeno poslovanje;

– agencija u narednom periodu ne namerava menjati napred navedene bitne karakteristike poslovanja, delatnost, profil, obim, smer i pravac svoje tržišne orjentacije, već se namerava neprekidno tehničko-tehnološki usavršavati koristeći najsavremenija tehnička dostignuća (brzi internet sa optičkim kablovima, snažni računari), ekipirati se kontinuirano sa obrazovanim mladim kadrovima, kontinuiranim praćenjem izmena promptno se prilagođavati tekućem poslovno-ekonomsko-poresko-pravnom okruženju, sa snažnim naglaskom na saradnju sa subjektima koji su poslovanjem orjentisani ka inostranstvu.

Zaposlenima i klijentima sa jubilarnim godišnjicama uručeni su „AKTIVA sistem“ zlatnici, a klijenti koji samoinicijativno uredno izmiruju mesečne obaveze prema agenciji dobili su prigodnu stručno-ekukativnu knjigu na poklon.

Kolektiv AKTIVA sistema zahvaljuje svima koji su svojim prisustvom uveličali slavlje.

Ponosni na dosad ostvarene rezultate, učinićemo sve da ih u budućnosti održimo i nadmašimo, na zadovoljstvo i naših klijenata i naših saradnika, poruka je kolektiva AKTIVA sistem.

VIŠE OD 20 GODINA
SA VAMA!

AKTIVA sistem obeležila dve decenije uspešnog poslovanja

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: