Februar 2018

Ponedeljak
Utorak
Sreda
Četvrtak
Petak
Subota
Nedelja
1
2
3
4

Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu

Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec

5
6
7
8
9
10
11

Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec

Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV

12
13
14
15
16
17
18

Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec

Plaćanje doprinosa na prihode od obavljanja samostalne delatnosti za prethodni mesec

Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec

Plaćanje doprinosa za samostalne umetnike za prvi kvartal 2018. godine

Plaćanje doprinosa za poljoprivrednike za prvi kvartal 2018. godine

Podnošenje prijave za utvrđivanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i mesečne akontacije za 2018. godinu za samostalne umetnike

Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec

Podnošenje obrasca PID PDV 1 za januar ako je u januaru ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo

Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec

Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca

Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec

Podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec i plaćanje akcize

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za januar 2018. godine

Plaćanje obračunate akcize za period od 1. do 15. dana u mesecu

28