udruženje računovođa i poreskih savetnika
Članarina za 2019. godinu iznosi 2.000 dinara

Obaveza plaćanja članarine odnosi se na kalendarsku godinu i plaća se „za godinu“.
Novim članovima koji izvrše uplatu članarine, počev od 20. oktobra 2018. godine, uplata “pokriva” period od dana uplate do kraja 2019. godine.

29.05.2015

Postavili smo besplatan obrazac Obaveštenja o pravima iz Zakona o uzbunjivanju

Na stranici Obrasci postavili smo obrazac Obaveštenja o pravima iz Zakona o uzbunjivanju. Primena zakona počinje 5. ju...

24.03.2015

Postavili smo novopropisanu verziju Obrasca PPDG-2R na stranici Obrasci besplatno

Obaveštavamo članove “URIPS”-a da smo na stranici Obrasci postavili novopropisani besplatni obrazac PPDG-2R, pores...

1 2 3 4