udruženje računovođa i poreskih savetnika
Obrasci za završni račun za 2018. godinu

U skladu sa izmenama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i Poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica, koje su objavljene u SG broj 8/2019, izvršili smo ažuriranje obrazaca.

05.06.2015

Kalkulator preračuna neto u bruto za zarade i druge prihode

Na stranici našeg sajta Obrasi postavili smo dopunjeni Kalkulator preračuna neto u bruto za zarade sa opcijom za prera...

29.05.2015

Postavili smo besplatan obrazac Obaveštenja o pravima iz Zakona o uzbunjivanju

Na stranici Obrasci postavili smo obrazac Obaveštenja o pravima iz Zakona o uzbunjivanju. Primena zakona počinje 5. ju...

24.03.2015

Postavili smo novopropisanu verziju Obrasca PPDG-2R na stranici Obrasci besplatno

Obaveštavamo članove “URIPS”-a da smo na stranici Obrasci postavili novopropisani besplatni obrazac PPDG-2R, pores...

1 2 3 4