Pregled brojeva računa i bankarskih kodova za identifikaciju (BIC) banaka – učesnika u RTGS i kliring sistemu Narodne banke Srbije

Red. br. Naziv banke Broj računa banke Matični broj BIC
1. 3 BANKA AD, Novi Sad 908 - 37001 - 40 08761132 OPPBRS22
2. ADDIKO BANK AD, Beograd 908 - 16501 - 42 07726716 HAABRSBG
3. AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AD, Beograd 908 - 10501 - 97 06876366 AIKBRS22
4. ALTA BANKA AD, Beograd 908 - 19001 - 11 07074433 JMBNRSBG
5. API BANK AD, Beograd 908 - 37501 - 92 20439866 APIBRSBG
6. BANCA INTESA AD, Beograd 908 - 16001 - 87 07759231 DBDBRSBG
7. BANK OF CHINA SRBIJA AD, Beograd 908 - 38501 - 02 21251640 BKCHRSBG
8. BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA, AD Beograd 908 - 20001 - 18 07004893 SBPORSBG
9. ERSTE BANK AD, Novi Sad 908 - 34001 - 19 08063818 GIBARS22
10. EUROBANK DIREKTNA AD, Beograd 908 - 25001 - 53 17171178 ERBKRSBG
KRAGRS22
11. EXPOBANK AD, Beograd 908 - 14501 - 28 07534183 LIKIRSBG
12. HALKBANK AD, Beograd 908 - 15501 - 35 07601093 CABARS22
13. MIRABANK AD, Beograd 908 - 38001 - 47 21080608 MRBNRSBG
14. MOBI BANKA AD, Beograd 908 - 11501 - 07 17138669 AAAARSBG
15. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD, Beograd 908 - 20501 - 70 07737068 KOBBRSBG
16. OTP BANKA SRBIJA AD, Novi Sad 908 - 32501 - 57 08603537 OTPVRS22
17. PROCREDIT BANK AD, Beograd 908 - 22001 - 32 17335677 PRCBRSBG
18. RAIFFEISEN BANKA AD, Beograd 908 - 26501 - 15 17335600 RZBSRSBG
19. RBA BANKA AD, Novi Sad 908 - 33001 - 12 08277931 MEBARS22
20. SRPSKA BANKA AD, Beograd 908 - 29501 - 36 07092288 SRBNRSBG
21. UNICREDIT BANK SRBIJA AD, Beograd 908 - 17001 - 94 17324918 BACXRSBG

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: