Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre: Overa digitalizovanog akta od strane advokata

Podnošenje elektronske registracione prijave Agenciji za privredne registre uređuje član 11. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (“Sl. glasnik RS”, br. 99/2011, 83/2014, 31/2019 i 105/2021 – dalje: Zakon) kojim je propisano da se elektronska prijava Agenciji podnosi putem korisničke aplikacije za prijem elektronske prijave kojom se obezbeđuje prijem elektronskih dokumenata i dokaza o uplati naknade za registraciju.

Potpisivanje elektronske prijave i dokumenata, kao i overa elektronskih dokumenata, vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski potpis i elektronski dokument, odnosno u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2017 i 52/2021) i podzakonskim aktima donetim po osnovu ovlašćenja iz ovog zakona.

Odredba člana 5. Izmena i dopuna Zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (“Sl. glasnik RS”, br. 105/2021) uspostavlja mogućnost overe digitalizovanih akata od strane advokata – dodavanjem člana 11a Zakona, kojim se uređuje i način overe digitalizovanog akta od strane advokata, koji se dostavlja u postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Dodati član 11a propisuje da ukoliko se uz registracionu prijavu dostavlja akt, odnosno dokument koji je prethodno izvorno sačinjen u papirnoj formi, dostavlja se primerak tog akta, odnosno dokumenta koji je digitalizovan i overen u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Digitalizaciju akta, odnosno dokumenta i potvrđivanje istovetnosti originalu, za potrebe sprovođenja postupka registracije, osim lica utvrđenih zakonom kojim se uređuju elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju, može izvršiti i advokat upisan u imenik advokata Advokatske komore Srbije, ako advokat svojim elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronskim pečatom istovremeno potpisuje i prijavu uz koju se taj akt, odnosno dokument dostavlja.

Napominjemo, iako nije eksplicitno propisano, da advokat može izvršiti overu digitalizovanog akta, samo ukoliko je punomoćnik stranke u konkretnom postupku pred Agencijom za privredne registre. Advokat je dužan da čuva original akta, odnosno dokumenta koje je digitalizovao i podneo Agenciji za privredne registre, kao i sam digitalizovani akt, odnosno dokument, u skladu sa zakonom.

Član 16. Izmena zakona propisuje da se citirane odredbe člana 5. ovog zakona, primenjuju po isteku godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, te je njihova primena počela 17.11.2022. godine. Ipak, puna primena navedene odredbe, u praksi se, očekuje tek početkom primene preostalih odloženih odredaba Zakona kojim je propisano da će prijava se za osnivanje privrednog društva podnositi isključivo u elektronskoj formi od 17.5.2023. godine.

Izvor: Paragraf

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: