Zahtevi za reprogram poreskih dugovanja do 4. jula

Rok za podnošenje zahteva počeo je da teče 1. aprila i trajaće do 4. jula tako da dužnici imaju tek nešto manje od mesec dana da podnesu zahteve.

Poreznici su predvideli olakšice za obveznike čija ukupna dugovanja ne prelaze dva miliona dinara. Oni ove obaveze mogu da reprogramiraju na rok od pet godina, odnosno do 60 redovnih mesečnih rata. Ukoliko ažurno ispunjavaju obaveze, kompletna suma zatezne kamate, koja im je za vreme dužničkog staža uračunata, biće obrisana, a otpis će se raditi svake godine.

Preduzetnici su do sada podneli 10.139 zahteva za reprogram, koji se uglavnom odnose na doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Odlaganje se traži i po osnovu poreza na prihode od obavljanja samostalnih delatnosti. Po procenama PU Srbije iz Vojvodine ima oko 2.500 zahteva.

Šansu da reprogramiraju stari poreski dug i onaj za doprinose uz otpis kamata građani Srbije itekako koriste. Do početka ovog meseca Poreskoj upravi Srbije podneto je 25.085 zahteva, a prve procene govore da je od toga četvrtina obveznika iz Vojvodine. Što se tiče podataka po kome su Vojvođani u manjini teško je bez detaljnije analize proceniti zašto je tako, ali ne treba zaboraviti da su najažurnije platiše baš u Vojvodini, a da su im i dugovanja manja.

Najbrojniji su zahtevi građana – 12.283, a procene govore da ih je oko 4.000 iz Vojvodine. Među njima prednjače zahtevi za reprogram poreza na oružje. On je uveden pre pet godina i obveznci se teško navikavaju na ovu novinu. Plaćanje poreza na oružje je, osim za građane, obavezno i za agencije za obezbeđenje, streljačke družine i druga udruženja i pravna lica koja ga imaju u posedu. Zavisno od vrste oružja porez se kreće od 3.400 do 17.000 dinara na godišnjem nivou. Iako to nisu veliki iznosi, ovi obveznici imaju priličan dug po osnovu zetazne kamate. Ova stopa je lane smanjena sa 15 odsto na nivo referentne kamate, koju određuje Narodna banka Srbije. Pre je bila pomenuta stopa plus deset odsto .Na sreću dužnika i NBS je smanjila referentu stopu na 4,25 odsto. To znači da će za buduća dugovanja po osnovu zateznih kamata obaveza biti manja. Međutim, stari dug se računao po kamati koja je važila u vreme kada je nastao pa je izvesno da obveznicima odgovara otpis kamata, a dug će biti manja stavka posebno što će se obaveza izmirivati na rate.

Svim naoružanim građanima koju su plaćali ovaj porez, a kratke ili duge cevi su ili otuđili ili predali, savet je da u poreskoj evidenciji provere kako su zaduženi.Ukoliko Poresku upravu nisu obevestili o promeni vlasništva poreski dug im se iz godinu u godinu računa kao neplaćena obaveza. Isto važi i za one koji su predali oružje nadležnom MUP-u, u nekoliko akcija koje su bile sprovedene. Ako se kod nadležne jedinice Poreske uprave nisu razdužili treba da provere kakve su im obaveze jer ukoliko svoj status ne regulišu do 4. jula neće moći da koriste olakšice.

D.Vujošević

Dobro i građanima i državi

Pitanje koje se nameće svakako je – kakve će biti posledice ovog reporgrama? Građani će se osloboditi starih obaveza, a država će dobiti dodatne prihode na koje od ovih dužnika nije mogla da računa. Istovremeno, građanima se po ko zna koji put šalje poruka da neplaćanje poreza i nije tako strašno jer će verovatno opet biti reprograma, a to svakako nije dobro za punjenje državne kase.

Izvor: www.dnevnik.rs
Originalni naslov:
Traže se olakšice za oružje i socijalno osiguranje

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: