Za penzionere u radnom odnosu plaća se doprinos za zdravstveno osiguranje

Od 11. aprila 2019. godine kada je stupio na snagu Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik RS”, broj 25/2019), a shodno članu 15 Zakona prioritetni osnov osiguranja penzionera koji su zasnovali radni odnos je zaposlenje. Poslodavac dakle ima obavezu da zdravstveno osigura penzionera isključivo po osnovu zaposlenja i ne postoji mogućnost izbora drugog osnova osiguranja.

Ova promena odnosi se buduće obračuna zarada svih penzionera, bez obzira na momenat njihovog angažmana.

U slučajevima obavljanja samostalne delatnosti kao i slučajevima drugih vrsta angažmana – ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu ili ugovora o autorskom delu, penzioner je obavezno osiguran kao korisnik penzije i za njega se ne obračunava i ne plaća doprinos za zdravstveno osiguranje.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: