Video uputstva za otvaranje naloga na Sistemu eFaktura

U susret početku primene Zakona o elektronskom fakturisanju (“Službeni glasnik RS”, br. 129 od 28. decembra 2021.) koji stupa na snagu 1. maja 2022. godine, objavljena su tri video uputstva vezana za otvaranje naloga na Sistemu eFaktura.

Preduslov za registraciju na Sistemu eFaktura je da zakonski zastupnik ima otvoren nalog na Portalu za elektronsku identifikaciju. Neophodno je da ima povezan za računar čitač kartica u kome se nalazi lična karta sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, povezan USB sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom ili mogućnost pristupa ConsentID aplikaciji.

Prilikom otvaranja naloga na Sistemu eFaktura zakonski zastupnik iz padajućeg menija bira opciju budžetski korisnik, a zatim unosi Jedinstveni broj korisnika javnih sredstva.

Uputsvo za otvaranje naloga za subjekte javnog sektora na Sistemu eFaktura:

Nalog subjekta privatnog sektora može da kreira zakonski zastupnik koji iz padajućeg menija “Tip subjekta” bira jednu od 7 ponuđenih vrednosti: privredno društvo, preduzetnik, udruženje, stečajna masa, fondacija/zadužbina, sportsko udruženje, komora. Nakon odabira tipa subjekta unosi se Matični broj.

Uputstvo za otvaranje naloga za subjekte privatnog sektora na Sistemu eFaktura:

Sistemu eFaktua mogu da pristupe i dobrovoljni korisnici, tako što se registruju preko PIB-a ili JMBG-a ako portalu pristupaju kao fizičko lice.

Uputsvo za otvaranje naloga za dobrovoljne korisnike na Sistemu eFaktura:

Izvor: Ministarstvo finansija – eFaktura

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: