Većina obveznika već dostavila izveštaje za statističke potrebe za 2020. godinu

Agenciji za privredne registre je zaključno sa 25. februarom preko Posebnog informacionog sistema dostavljeno 168.222 izveštaja, za 31% više u poređenju sa istim datumom prošle godine.

Zaključno sa 25. februarom dostavljeno je 62%, a kreirano 94% od očekivanog broja izveštaja.

Dnevna dinamika kreiranja i dostavljanja izveštaja za 2020. godinu data je u Uporednom pregledu kreiranih i podnetih izveštaja za 2019. i 2020. sa stanjem na dan 25.02.2021. godine.

Poseban sistem za sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja je veoma složen informacioni sistem koji, između ostalog, omogućava jedinstven postupak unosa izveštaja, računsku i logičku kontrolu unetih podataka, elektronsko potpisivanje i dostavljanje finansijskih izveštaja u formi elektronskog dokumenta. Agencija je kontinuirano vršila kontrolu rada sistema i otklanjala probleme omogućavajući nastavak rada u navedenom sistemu, koji je prethodnih dana istovremeno koristilo između 30.000 i 50.000 obveznika. Napominjemo da Agencija nema uticaj na funkcionisanje pojedinih servisa ovog informacionog sistema, koji nisu u njenoj nadležnosti (elektronski sertifikati, vremenski žig itd).

Uprkos povremenim problemima u funkcionisanju ovog sistema, većina obveznika je već ispunila svoju zakonsku obavezu i dostavila izveštaj, te Agencija očekuje da će i ostali obveznici uspešno izvršiti obavezu dostavljanja izveštaja.

Zakonom o računovodstvu propisani su rokovi za dostavljanje izveštaja i na njihovo pomeranje Agencija nema uticaja, niti ima za to nadležnost. Stoga, Agencija podseća pravna lica i preduzetnike, koji svoje poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, da do 1. marta 2021. godine dostave, pre svega, izveštaje za statističke potrebe. Oni mogu da dostave, zajedno sa izveštajem za statističke potrebe i redovni godišnji finansijski izveštaj, ali to ne moraju sada da učine, s obzirom da rok za dostavljanje tim izveštaja ističe 30. juna 2021. godine. Takođe, lica koja nisu imala poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama imaju podatke o imovini i obavezama, do 1. marta treba da dostave izjavu o neaktivnosti.

Registar finansijskih izveštaja i Servis desk će u subotu i nedelju (27. i 28. februara 2021. godine), od 9 do 19 časova, pružati podršku svim obveznicima koji će svoje izveštaje sastavljati i dostavljati za vreme vikenda, dok će ova podrška u ponedeljak, 1. marta 2021. godine, biti organizovana do ponoći.

Za sva pitanja, obveznicima su na raspolaganju sledeće imejl-adrese i to:

  • sd@apr.gov.rs za tehničku podršku u vezi primene PIS FI sistema i potpisivanja izveštaja i dokumentacije;
  • finizvestaji@apr.gov.rs za pomoć u vezi sa obimom i sadržinom izveštaja i dokumentacije koji se dostavljaju, kao i u vezi sa pravilima koja pri tom moraju biti zadovoljena;
  • obveznicifi@apr.gov.rs za pravnu pomoć u vezi sa ažuriranjem podataka u evidenciji obveznika, koja se mora proveriti pre dostavljanja izveštaja za statističke potrebe, odnosno finansijskih izveštaja i propisane dokumentacije.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: