Usvojene izmene i dopune poreskih zakona

Narodna skupština Republike Srbije, na sednici održanoj 26. novembra 2021. godine, usvojila je set poreskih zakona, i to:

  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
  • Zakon o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu;
  • Zakon o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara.

Najznačajnije i najobimnije izmene i dopune izvršene su u oblasti poreza na dohodak građana, sa pratećim izmenama u oblasti doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Uvedeni su novi podsticaji za zapošljavanje, dok je produženo trajanje već postojećih olakšica. Povećan je neoporeziv iznos zarade (sa 18.300 na 19.300 dinara) i smanjena je stopa doprinosa za PIO sa 25,5% na 25% – u primeni od 1. januara 2022. godine. Izvršene su i druge izmene i dopune.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: