Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, koji je objavljen u Službenom glasniku RS broj 92/23, od 27. oktobra 2023. godine.

Zakon se primenjuje od 1. januara 2024. godine, osim odredaba koje se odnose na novu obavezu elektronskog evidentiranja prethodnog poreza koje će se primenjivati za poreske periode koji počinju posle 31. avgusta 2024. godine.

Najvažnije izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju odnose se na:

  • uvođenje nove obaveze elektronskog evidentiranja PDV-a obračunatog u prethodnoj fazi prometa, odnosno plaćenog pri uvozu dobara – tzv. elektronsko evidentiranje prethodnog poreza;
  • skraćenje roka u kojem je obveznik dužan da izvrši elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a – u roku od deset dana po isteku poreskog perioda umesto kako je, do sada bilo propisano u roku za podnošenje poreske prijave u skladu sa Zakonom o PDV-u;
  • obavezu izdavanja elektronske fakture za transakciju po osnovu koje se plaća naknada koja predstavlja javni prihod;
  • uslove za brisanje korisnika SEF-a;
  • preciziranje i proširenje kaznenih odredbi; /li>
  • preciziranja sa ciljem usklađivanja sa odredbama Pravilnika o elektronskom fakturisanju.

Očekuje se i donošenje podzakonskih akata, odnosno izmene i dopune Pravilnika o elektronskom fakturisanju i Pravilnika o porezu na dodatu vrednost.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: