Uskoro šest novih elektronskih poreskih prijava

Direktorka Poreske uprave Srbije Dragana Marković najavila je da će početkom 2016. godine biti uvedeno šest novih elektronskih poreskih prijava.

„Reč je o prijavama za porez na premije neživotnih osiguranja, doprinose za osnivače, odnosno članove privrednih društava, samooporezivanje fizičkih lica, poreskoj prijavi za ispunjavanje obaveze zapošljavanja lica sa invaliditetom, za porez na dobit po odbitku i poreskoj prijavi na dobit po odbitku koji ostvaruju nerezidentna lica”, kazala je Markovićeva u intervjuu za novi broj „Magazina Biznis”.

Ona je navela da sada Poreska uprava primi u proseku oko 15.000 elektronskih prijava dnevno, a od sledeće godine oko 95 odsto javnih prihoda za čiju naplatu je zadužena ta služba biće ostvareno na osnovu elektronskih prijava

U 2016. godini, kako je dodala, biće uvedena i nova aplikativna rešenja za poreske prijave preduzetnika koji vode poslovne knjige, kao i za administraciju poreskih prijava za nasleđe ili poklon.

„Pretpostavke da Srbija i naredne godine napreduje na Duing biznis listi Svetske banke, kada je o porezima reč, već postoje, jer očekujemo da sledeće godine izveštaj Svetske banke obuhvati i elektronske prijave za porez na dobit, kao i godišnji porez na dohodak građana, uvedene ove godine”, kazala je Markovićeva..

Kako je istakla, Poreska uprava je u procesu transformacije i teži uspostavljanju stabilnog i uređenog sistema poslovanja koji će obezbediti redovne poreske i druge budžetske prihode i omogućiti stabilan razvoj države i društva.

„Nivo složenosti i obim poslova koji obavljamo podrazumeva angažovanje visoko obučenog kadra. Obrazovna struktura zaposlenih u Poreskoj upravi je relativno zadovoljavajuća, imajući u vidu da je oko 60 odsto visoko obrazovanih. Problem je, međutim, što će do kraja ove i tokom naredne godine po sili zakona u penziju otići više od sto zaposlenih”, kazala je Markovićeva.

U cilju suzbijanja sive ekonomije, ove godine je Poreska uprava podnela više od 1.500 krivičnih prijava.

Ona je ukazala da trenutno Poreska uprava nema dovoljno radnika za obavljanje osnovnih funkcija kontrole i naplate javnih prihoda.

„Poreskoj upravi su potrebni mladi inspektori koji će proći zahtevnu obuku kako bi bili spremni za obavljanje uskostručnih i specifičnih poslova. Poseban izazov biće kako te školovane mlade ljude zadržati kod nas, jer je poznato da je prosek zarada u Poreskoj upravi niži od proseka u drugim upravama, dok su zarade u privatnom sektoru, u takozvanom poreskom konsaltingu, enormne. Obrazovanim i stručnim ljudima sve to predstavlja značajan izazov”, navela je Dragana Marković.

Kako je pojasnila, Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih u državnoj upravi, broj zaposlenih u Poreskoj upravi je smanjen za 999, odnosno ukupan broj sistematizovanih radnih mesta u toj službi je 6.458, a prema vladinoj Odluci maksimalan broj je 5.459.

Direktorka Poreske uprave je ocenila da je potrebno još vremena i truda da bi se siva ekonomija svela na najmanju moguću meru.

„Moramo biti svesni da siva ekonomija nije problem samo Poreske uprave i drugih državnih organa, već problem našeg celog društva. Svi zajedno moramo učiniti napore na njenom suzbijanju, svako u svom domenu. U sivoj ekonomiji nema sigurnosti, nema budućnosti, postoji samo jednokratna zarada pojedinaca zbog koje trpe svi budžetski korisnici i ostali građani, i nastavnici sa đacima, i medicinari sa pacijentima, i vojnici i policajci”, kazala je ona za Magazin Biznis.

Izvor: www.politika.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: