Stav Poreske uprave po pitanju iskazivanju podataka u obrascu PEP-IPJ

Povodom problema koji su uočeni prilikom popunjavanja i podnošenja Obrasca PEP-IPJ, koji je Poreska uprava kreirala za potrebe prijavljivanja podataka o svim skladišnim i ostalim prostorijama u kojima poreski obveznik obavlja delatnost shodno odredbi člana 25. stav 1. tačka 1) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji – u daljem tekstu: ZPPPA, kao i povodom mnogobrojnih pitanja obveznika u vezi sa popunjavanjem i podnošenjem ove poreske prijave, prema informacijama do kojih smo došli, Poreska uprava je zauzela stav po pitanju u kojim slučajevima su obveznici dužni, odnosno u kojim slučajevima nisu dužni, da dostave podatke o poslovnim prostorijama u kojima skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i o prostorijama u kojima obavljaju registrovanu delatnost.

Više o stavu Poreske uprave možete pročitati ovde.

Comments