Šta bi trebalo da znate kada osnivate udruženje, zadužbinu ili fondaciju

Da li znate, koja su prava i obaveze udruženja, zadužbina i fondacija kada se registruju u Srbiji?

Na stranici – Registri/Udruženja/Uputstva je objavlјena brošura “Šta bi trebalo da znate kada osnivate udruženje, zadužbinu ili fondaciju”.

Vodič je namenjen organizacijama civilnog društva u osnivanju i sadrži korisne informacije o propisima koji uređuju rad i delovanje udruženja, zadužbina i fondacija, naročito o obavezi podnošenja finansijskih izveštaja (ili izjava o neaktivnosti) i obavezi udruženja da elektronski evidentiraju stvarne vlasnike u registrima koje vodi Agencija za privredne registre.

U brošuri su navedene korisne informacije o tome gde se objavlјuju javni konkursi za dodelu sredstava, ko pruža institucionalnu podršku za rad ovih organizacija, gde mogu da potraže sredstva za finansiranje projekata, kako da ostvare saradnju sa organima uprave i kako da se uklјuče u proces donošenja odluka u zajednici.

Publikaciju je pripremila Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, u saradnji sa projektom EU „Vidlјivost i komuniciranje javne uprave“, a Agencija za privredne registre želi da objavlјivanjem vodiča pruži podršku Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom u realizaciji pomenutog projekta, a svojim korisnicima želi da, na jednom mestu, pruži dragocene informacije od značaja za organizovanje i rad udruženja, zadužbina i fondacija.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: