Spiskovi najvećih dužnika na dan 31.03.2015. godine

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 15. juna 2015. godine, objavila sledeću vest:

17.06.2015. – Spiskovi najvećih dužnika na dan 31.03.2015. godine

Shodno članu 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Poreska uprava Republike Srbije kvartalno objavljuje spiskove najvećih poreskih dužnika odnosno obaveštenje o iznosu poreskog duga svih poreskih obveznika.

Spiskovi dužnika zaključno sa 31.03.2015. godine

Aktivna pravna lica
Pravna lica u postupku stečaja i likvidacije
Pravna lica u postupku restruktuiranja/privatizacije
Pravna lica brisana iz registra
Pravna lica kojima je oduzet PIB
Preduzetnici

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: