Sezonski radnici

Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju, koji je na snazi od početka ove godine, doneo je mnoge promene za poslodavce, ali i za sezonske radnike. Za ove prve je doneo više obaveza, a za ove druge najzad prava i zaštitu.

Sezonski radnici u Srbiji oduvek su bili u sivoj zoni. Na osnovu toga početkom godine, donet je Zakon koji pojednostavljuje postupak prijave i odjave sezonaca, kao i obračun plaćanja poreskih obaveza. Dragan Agatunović, načelnik u Sektoru za kontrolu Poreske uprave pojašnjava da je poslodavac u obavezi da isključivo elektronskim putem preko portala: sezonskiradnici.gov.rs prijavi sezonskog radnika za prepodnevnu smenu najkasnije do 10 časova pre podne, odnosno za poslepodnevnu smenu u periodu između 13 i 15 časova. Obračun je vrlo jednostavan i lak. Poslodavac unosi JMBG radnika, vremenski period i vrstu posla koji taj radnik obavlja.

Poslodavac može da bude preduzetnik iz sektora poljoprivrede, ribarstva i šumarstva, ali i fizičko lice koje se bavi poljoprivrednom proizvodnjom u okviru svog gazdinstva. Prema novom Zakonu, rok za plaćanje poreskih obaveza je svakog 15-og za prethodni mesec. Dragan Agatunović dodaje da u ovom trenutku obračun poreskih obaveza za 2019. godinu iznosi 303 dinara po danu angažovanja radnika. Iznos poreza i doprinosa je fiksan bez obzira na visinu isplaćene naknade za rad i ne zavisi od časova provedenih na radu. Na ovaj način, kako nam je istakao naš sagovornik, sezonski radnici ostvaruju pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje, ali i na zdravstvenu zaštitu.

Dragan Agatunović dodaje da uplatom odgovarajućih doprinosa radnicima teče radni staž i ostvaruju pravo na isplatu penzije nakon provedenih 15 godina na radu na ovim poslovima shodno odredbama Zakona o radu. Takođe, ostvaruju odgovarajuća prava iz oblasti zdravstvene zaštite za slučaj eventualne povrede na radu i profesionalne bolesti. Ukoliko se ta lica nalaze na evidenciji službe za zapošljavanje neće im biti uskraćeno pravo na isplatu novčane naknade za vreme privremene nezaposlenosti za rad, a ukoliko su korisnici socijalne pomoći i dalje će ostvarivati pravo na isplatu shodno ovoj vrsti pomoći, kaže Dragan Agatunović.

Uvidom u elektronski sistem Poreske uprave poslodavci mogu da provere koje su radnike zaposlili, u kom periodu i na kojim poslovima. A portal je veoma jednostavan za korišćenje, tako da lako mogu doći do korisničkog uputstva za primenu novog Zakona.

Vodič za prijavu sezonskih radnika je na sledećem linku:

https://www.sezonskiradnici.gov.rs/dokumenti/vodic-i-uputstva.html

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: