Rešenja za paušalce od 13. januara

Početkom ove godine, uveden je unapređen sistem paušalnog oporezivanja u Srbiji. Zahvaljujući najnovijim izmenama zakonskih i podzakonskih akata, znatno je pojednostavljena procedura obračuna paušalnog poreza, omogućeno podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje u elektronskom obliku, kao i automatsko obračunavanje poreza na paušalno utvrđen prihod i dostavljanje rešenja u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

poreska resenja

Poreska uprava će počev od 13. januara 2020. godine, dostavljati rešenja o utvrđenim obavezama za preduzetnike-paušalce isključivo u elektronskoj formi posredstvom portala Poreske uprave (ePorezi). Novoosnovani preduzetnici-paušalci će u roku od 48 sati od dana registracije osnivanja privrednog subjekta u Agenciji za privredne registre dobiti rešenje o utvrđenoj obavezi u elektronskoj formi posredstvom portala Poreske uprave.

Svaki obveznik paušalnog oporezivanja ima pristup poreskom sandučetu na portalu Poreske uprave, kroz koje će im biti dostavljana rešenja o utvrđenoj obavezi. Za pristup portalu ePorezi neophodan je kvalifikovani elektronski sertifikat. Ukoliko pristup poreskom sandučetu u ime obveznika vrši drugo lice, poreski obveznik je dužan da to lice ovlasti. Kvalifikovani elektronski seritifikat izdaju ovlašćena Sertifikaciona tela: MUP, Privredna komora Srbije, PTT, Halcom i E-Smart Systems. Sve informacije o nabavci i korišćenju sertifikata mogu se naći na njihovim sajtovima. Jedna od novina je i kalkulator paušalnog poreza i doprinosa koji je na portalu Poreske uprave (www.purs.gov.rs) svima dostupan. Unosom zadatih parametara obveznici mogu sami izračunati iznos mesečnog paušalnog poreza.

Detaljnije informacije o sistemu paušalnog oporezivanja poreski obveznici mogu dobiti pozivom Kontakt centra Poreske uprave (011 331 01 11), ili se informisati na sajtu (www.purs.gov.rs) i društvenim mrežama Poreske uprave (Facebook, Twitter, Instagram). U 35 filijala Poreske uprave u Srbiji, na jedinstvenom poreskom mestu “Vaš poreznik” takođe mogu dobiti informacije o sistemu paušalnog oporezivanja.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: