Rešenja paušalcima stižu u poresko sanduče

Paušalci bi ovih dana trebalo da dobiju rešenja u elektronskom obliku u poresko sanduče na portalu Poreske uprave. Poresko sanduče je deo portala ePorezi gde će se dostavljati rešenja o utvrđenoj obavezi poreza i doprinosa. Datum izdavanja rešenja smatra se datum objavljivanja rešenja na portalu.

Dakle, nema više dostavljanja rešenja na kućnu adresu gde se često dešavalo da se rešenje vrati u Poresku upravu u slučajevima kada obveznik nije bio na adresi prilikom dostave i nije naknadno podigao pošiljku u pošti. Takođe, rešenja će se sada izdavati u januaru, te će obveznik biti odmah upoznat sa visinom svojih obaveza za razliku od dosadašnjeg načina gde je obveznik često retroaktivno morao da plaća uvećane poreze i doprinose.

Poreski obveznik moći će da pristupi svom poreskom sandučetu isključivo upotrebom kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Sertifikaciono telo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije građanima besplatno izdaje kvalifikovane sertifikate za elektronski potpis na ličnim kartama sa čipom. Za izdavanje sertifikata neophodna je lozinka/PIN za ličnu kartu, koja se dobija u koverti prilikom preuzimanja lične karte. Potrebno je otići u nadležnu policijsku stanicu, prema prebivalištu ili boravištu, i podneti zahtev za izdavanje sertifikata.

Kvalifikovani elektronski sertifikat izdaju još četiri Sertifikaciona tela:

Ukoliko nemate elektronski sertifikat postoji mogućnost davanja ovlašćenja drugom licu koje ima sertifikat, da u vaše ime pristupi poreskom sandučetu i preuzme rešenje. Ovlašćenje se daje na obrascu PEP.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: