Rekordna naplata poreza u avgustu 2015. godine

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 2. septembra 2015. godine, objavila sledeću vest:

Rekordna naplata poreza u avgustu 2015. godine

Poreska uprava Republike Srbije je proteklog meseca ostvarila najveću naplatu poreza od početka 2015. godine. Tokom avgusta meseca ukupno je naplaćeno 60,517 milijardi dinara, odnosno nepunih 5 milijardi više od planiranog iznosa.

Ukupan indeks naplate u avgustu iznosi 108,7 i nastao je kao rezultat naplate koja je poboljšana i u naplati Poreza na dohodak, Poreza na dodatu vrednost kao i naplati akciza. Jedino je Porez na dobit preduzeća realizovan približno planiranom nivou, dok su svi ostali segmenti značajno viši.

Tim povodom, direktor Poreske uprave Dragana Marković je izjavila: „Ovakav rast naplate vidim i kao interni rezultat rada zaposlenih, ali i kao rast poverenja poreskih obveznika u Poresku upravu kao instituciju. Nastavićemo sa aktivnostima ujednačavanja poreskog tretmana prema svim obveznicima jer smatram da je to pravi put za sticanje poverenja svih obveznika i dalji rast ukupne naplate. Takođe, nastavićemo sa intenzivnim aktivnostima na naplati poreza ali i pooštravanju fiskalne discipline i u budućem periodu.“

Poređenja radi, u avgustu 2014.godine svi parametri su imali ostvarenja niža od planiranih i ukupna naplata u avgustu 2015.godine u odnosu na isti mesec pre godinu dana viša je za 11,1 milijardu dinara, odnosno čak 22%.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: