Regulatorne aktivnosti u cilju poboljšanja uslova poslovanja - šta je urađeno

Dokument “Reformske aktivnosti države – šta je urađeno između dva Doing Business izveštaja”, koji ovde objavlјujemo, sadrži pregled najznačajnijih regulatornih aktivnosti nadležnih organa i institucija Republike Srbije, sprovedenih između dva Doing Business izveštajna perioda, tj. od 2. maja 2020. do 30. aprila 2021. godine.

Izveštaj Svetske banke o lakoći poslovanja, Doing Business, rangira 190 ekonomija ocenjivanjem regulatornog okvira i njegove primene u praksi u deset oblasti: započinjanje poslovanja, izdavanje građevinskih dozvola, priklјučenje na elektromrežu, registracija imovine, dobijanje kredita, zaštita manjinskih akcionara, plaćanje poreza, prekogranična trgovina, izvršenje ugovora i rešavanje stečaja. Doing Business takođe meri propise o zapošlјavanju radnika i ugovaranju sa državom, koji nisu uklјučeni u ocenu lakoće poslovanja i rangiranje.

Objavlјivanjem pomenutog dokumenta želimo da olakšamo upoznavanje domaće poslovne zajednice i zainteresovane javnosti sa najvažnijim aktivnostima koje država preduzima u cilјu unapređenja poslovnog okruženja u zemlјi.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: