Primena rokova u postupcima registracije za vreme vanrednog stanja

U skladu sa odredbom člana 2. stav 1. Uredbe o primeni rokova u upravnim postupcima („Službeni glasnik RS”, broj 41/20), koja je stupila na snagu dana 24. marta 2020. godine, za vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji stranke ne mogu snositi posledice nepostupanja u zakonom propisanim rokovima, pa će se ova odredba uzimati u obzir i prilikom ocene blagovremenosti registracionih prijava, žalbi i drugih pravnih lekova.

Kao što je poznato, do prestanka vanrednog stanja korisnicima su u Agenciji za privredne registre dostupni onlajn eServisi za registraciju osnivanja preduzetnika, jednočlanog i višečlanog DOO-a, kao i za registraciju ugovora o finansijskom lizingu, ali i Centralna evidencija objedinjenih procedura za građevinske dozvole, Poseban informacioni sistem za dostavljanje elektronskih finansijskih izveštaja i Centralna evidencija stvarnih vlasnika.

Sve ostale registracione prijave, dokumentacija i zahtevi šalju se u pisanoj formi, putem poštanskih operatora, na adresu: Brankova 25, 11 000 Beograd.

Sva uputstva o procedurama registracije i ostale informacije o radu Agencije objavljene su na www.apr.gov.rs.

Tok prijema i obrade svakog pojedinačnog predmeta može se pratiti na stranici Pretrage, putem Pretrage podataka o primljenim prijavama i žalbama.

U odeljku Registri, na linku Obrasci, objavljene su sve registracione prijave.

Za komunikaciju sa Agencijom, privrednici i građani mogu pozvati Info centar (telefon: 011 20 23 350, info@apr.gov.rs) ili telefone organizacionih jedinica APR-a (spisak telefona na stranici Kontakti).

Za tehnička pitanja, u vezi sa “eServisom” i radom aplikacija u IT sistemu APR-a, korisnici se mogu obratiti Servis desku (sd@apr.gov.rs).

Pravna pomoć se sada pruža samo elektronskim putem, a spisak elektronskih adresa za pitanja, koja se upućuju pojedinačnim registrima, objavljen je u “Kontaktima” na sajtu APR-a.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: