Prestao da važi Pravilnik o radnoj knjižici

Postojeći Pravilnik o radnoj knjižici prestao je da važi 1. januara 2016. godine, zbog čega više ne postoji obaveza izdavanja nove radne knjižice, kao ni obaveza da se u radne knjižice evidentira period radnog odnosa i drugog osiguranja.

Shodno tome, radne knjižice izdate zaključno sa 31. decembrom 2015. godine nastaviće da se koriste kao javne isprave, a upisani podaci mogu da služe kao dokaz za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i drugih prava u skladu sa zakonom.

Podatke upisane u radnu knjižicu Nacionalna služba za zapošljavanje će koristiti prilikom prijavljivanja nezaposlenih lica na evidenciju, kao i prilikom odlučivanja o zahtevima za novčanu naknadu. Paralelno će se koristiti i podaci iz jedinstvene baze osiguranika koja se vodi u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, kao i podaci o stažu osiguranja evidentirani u matičnoj evidenciji Republičkog fonda penzijsko-invalidskog osiguranja (PIO).

Izvor: www.nsz.gov.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: