Pregled statusa zahteva za isplatu bolovanja

Republički fond za zdravstveno osiguranje Republike Srbije je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 7. maja 2015 godine, objavio sledeću vest:

Republički fond za zdravstveno osiguranje je omogućio proveru statusa podnetih zahteva za isplatu bolovanja preko svog sajta, na adresi http://www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/pregled-naknada-zarade

Na ovaj način, svim osiguranim licima omogućena je provera statusa obrade zahteva za isplatu bolovanja, koji obuhvata:
– datum podnošenja zahteva Republičkom fondu,
– mesec na koji se zahtev odnosi
– datum isplate naknade zarade (bolovanja),
– odnosno obaveštenje da je zahtev i dalje u fazi obrade.

U cilju da se svim zainteresovanim stranama omogući da brzo i jednostavno dođu do potrebnih podataka, obezbeđeni su i tipovi pretrage:

  • pretraga svih podnetih zahteva za naknadu zarade bolovanja i spisak obveznika koji su podneli zahtev na šalteru (podatke ažurira filijala)
  • pretraga isplaćenih zahteva za naknadu zarade, za konkretan mesec i spisak svih obveznika za koje je za konkretan mesec završena obrada zahteva, odnosno za koje je realizovana isplata naknade zarade.
  • pretraga podnetih zahteva po obvezniku na osnovu PIB-a ili Matičnog broja, i spisak svih zahteva koje je konkretan obveznik podneo na šalteru Republičkog fonda, sa prikazom statusa obrade pojedinačnog zahteva. Pretraga statusa obrade zahteva za naknadu zarade (bolovanja) je dostupna za sve zahteve koji su bili u fazi obrade počevši od 4. maja 2015. godine i ubuduće će obuhvatiti sve nove zahteve za naknadu zarade.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: