Predaja M-4 do kraja maja

M-4 prijave za 2014. godinu, primaće se i tokom maja meseca

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 7. maja 2015. godine, objavio sledeću vest:

M-4 prijave za 2014. godinu, primaće se i tokom maja meseca. Ove godine prijave se predaju uz popunjen obrazac zahteva za predaju prijava M-4 koji se može odštampati sa sajta Fonda PIO ili preuzeti na šalterima matične evidencije u najbližoj filijali Fonda.

Uz popunjen obrazac zahteva za predaju prijava, poslodavci , kao i do sada, treba da dostave prijave M-4 za svoje zaposlene i sve drugo što je navedeno u zahtevu ako imaju do 50 zaposlenih radnika. Poslodavci koji imaju više od 50 radnika mogu podneti prijave M-4 bez prateće dokumentacije, u kom slučaju se ona kasnije proverava kod poslodavca ili se naknadno traži od poslodavca. Ukoliko poslodavac podnosi prijave M-4 za za ranije godine, takođe mora da dostavi i popunjen obrazac zahteva za predaju prijava M-4, na isti način kao i za 2014. godinu.

Po izvršenoj proveri prijava M-4, ovlašćeni radnik Fonda sačinjava Zapisnik o izvršenoj kontroli podataka o utvrđenom stažu osiguranja i zaradama, naknadama zarada, odnosno osnovicama osiguranja i visini uplaćenog doprinosa. Zapisnik se sačinjava u dva primerka i potpisuje od strane ovlašćenog radnika Fonda i poslodavca i tako potpisan jedan primerak Zapisnika, sa overenim prijavama M-4, daje se poslodavcu a drugi ostaje u Fondu.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: