Potpisan ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa San Marinom

U Beogradu je, 16. aprila 2018. godine, potpisan Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike San Marino o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak (u daljem tekstu: Ugovor).

U ime Vlade, kao zastupnika Republike Srbije, Ugovor je potpisao Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova, a u ime Republike San Marino, Ugovor je potpisao Nikola Renci, državni sekretar za spoljne poslove.

Zaključenje Ugovora, predstavlja značajan doprinos unapređenju bilateralne privredne i finansijske saradnje između Republike Srbije i Republike San Marino, jer se rešenjima sadržanim u Ugovoru, otklanja dvostruko oporezivanje fizičkih i pravnih lica – rezidenata dve države.

Posebno ističemo, da Ugovor stimuliše ulaganje kapitala rezidenata Republike Srbije u San Marinu i rezidenata San Marina u Republici Srbiji.

Ugovorom se, takođe, obezbeđuje saradnja poreskih administracija Republike Srbije i Republike San Marino u cilju efikasne primene Ugovora i sprečavanja poreske evazije od strane njihovih rezidenata.

Imajući u vidu navedeno, generalno možemo zaključiti da primena Ugovora obezbeđuje pravni preduslov za efikasnije privređivanje i konkurentnost preduzeća Republike Srbije u San Marinu, odnosno preduzeća San Marina u Republici Srbiji, što predstavlja značajan doprinos unapređenju bilateralne privredne i finansijske saradnje.

Posebno ukazujemo, da ovaj ugovor predstavlja preduslov za značajna ulaganja investitora iz San Marina u privredu Republike Srbije, odnosno stvaranje uslova za njihovo učešće u procesu privatizacije, ali i za korišćenje odgovarajućih finansijskih instrumenata za podsticanje viših oblika bilateralne ekonomske saradnje.

Dve strane su se dogovorile o preduzimanju mera neophodnih za što skorije potvrđivanje Ugovora, njegovo stupanje na snagu, kao i početak primene, o čemu će zainteresovana stručna javnost, blagovremeno, biti obaveštena.

Nakon stupanja Ugovora na snagu, u posebnom članku ćemo objaviti osnovne i detaljnije informacije o rešenjima sadržanim u pojedinim članovima Ugovora.

Napominjemo da se, početkom primene Ugovora, stiču uslovi za izmenu Pravilnika o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom (“Sl. glasnik RS”, br. 122/2012) u smislu izostavljanja San Marina sa pomenute liste.

Izvor: Paragraf

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: