Postavljen novi PPDG-2R obrazac

Na stranici obrasci postavljen je novi PPDG-2R obrazac.

Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana (PPDG-2R) podnosi se elektronski na portalu Poreske uprave ili u pismenom obliku neposredno ili putem pošte nadležnom poreskom organu prema mestu prebivališta poreskog obveznika.

Više o podnošenju prijave za godišnji porez na dohodak građana i obračunu istog možete pročitati na https://aktivasistem.com/news/godisnji-porez-na-dohodak-gradjana

Članovi URIPS-a ovaj obrazac mogu preuzeti u delu sajta koji je namenjen članovima URIPS-a.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: